Eminent Resource Persons

Beacons of Light

Eminent Resource Persons


English Literature and Literatures in English Translation

Prof Brinda Bose
Prof Gautam Chakraborty
Lakshmi Kannan
Prof Nirmalkanti Bhattacharjee
Prof Nishat Zaidi
Prof Radha Chakravarty
Prof Rimli Bhattacharya
Prof Sukrita Paul Kumar
Prof SumanyuSatpathi
Sudeep Sen
Prof Udai Kumar
Dr Vibha S Chauhan


Desh-Duniya and Discourse Analysis

Prof Abhay Kumar Dubey
Prof Aditya Nigam
Ashok Pandey
Prof Charu Gupta
Prof Hilal Ahmed
Prof Lalbahadur Varma
Dr Pankaj Pushkar
Prof Ravikant
Dr Riaz Ahmad
Dr Sadhna Arya
Prof Yogendra Yadav


Hindi Literature and Literatures in Hindi Translation

Dr Ashutosh Kumar
Prof Apoorvanand
Prof Gopeshwar Singh
Prof Harimohan Sharma
Prof Jitendra Srivastava
Prof Prem Singh
Prof Sheoraj Singh Bechain
Dr Harish Nawal
Dr Rekha Awasthi
Dr Sanjeev Kumar
Dr Suresh Rituparna
Dr Vaibhav Singh
Prof Vinod Tiwari


Publication/Media Studies/Millennial Matters

Aditi Maheshwari Goyal
Alind Maheshwari
Dr Amita Prasad
Dr Amitabh Roy
Dr Anand Pradhan
Arun Jamini
Dr Bajrang Tiwari
Dr Balwant Kaur
Bhasha Singh
Diwakar
Mira Jauhri
Nirupam
Pradeep K Singh
Rahul Dev
Rahul Soni
Dr Rajni Anuragi
Dr Rajni Sisaudiya
Dr Rajshekhar Vyas
Dr Rekha Vyas
Shruti Maheshwari
Urvashi Butaliya
Utkarsh Amitabh
Dr Vibhas Verma
Dr Vinit Kumar


Cultural Studies and Creativity

Akansha Pare
Alka Sinha
Anuj
Avinash Mishra
Dr Alpana Mishra
Geetashree
Kumar Anupam
Manisha Kulshrestha
Mukesh Manas
Pankhuri Sinha
Prabhat Ranjan
Pranjal Dhar
Pratyaksha
Praveen Kumar
Sanjay Kundan
Vandana Rag
Vimal Kumar